Mensen zoekende meest ideale plekken om te wonen en te leven. Daarom werden in onze lage landen vooral de hogere gronden als eerste bewoond, omdat de kans op overstroming daar minder was. Toch vestigden de mensen zich het liefst in de buurt van water. Daarom is een helling ideaal: dicht bij het water en toch hoog en droog.Op de Hondsrug was het hoogste gedeelte echter weer te droog en ver van het water. Daarom vestigden de mensen zicht op halverwege de rug, dus op de flanken aan beide zijden van de Hondsrug. De dorpen liggen daarom in twee lange linten met daar tussen in de Hunebed Highway over de rug, van Coevorden naar Groningen.

Dit karakteristieke woonpatroon en ontwikkeling is nu nog steeds terug te vinden. Vooral de ontginningen en bewerking door landbouwers op de flanken is nog steeds goed te zien. In opdracht van Geopark de Hondsrug heb ik dit zo goed mogelijk in beeld gebracht.