Recreatieschap Drenthe houdt zich op vele manieren bezig met Recreatie en Toerisme. Voor hun communicatie, in de vorm van folders, website, artikelen, nieuwsbrieven, etc, hebben ze steeds weer accuraat, actueel en pakkend beeldmateriaal nodig. Verbeelder heeft een groot aantal foto’s aangeleverd, uiteenlopend van activiteiten als fietsen en wandelen, tot thema’s als cultuurhistorie, natuurbeleving en evenementen.