Veenhuizen is onderdeel van de geschiedenis van de Maatschappij van Weldadigheid. Ooit opgezet om landlopers te huisvesten, werk te geven en te her-opvoeden. Later een gevangenis dorp, met diverse gevangenis complexen. Voor de aanvraag voor de Unesco Heritage status, is mij gevraagd de cultuurhistorische waarden van het dorp in beeld te brengen door de gemeente Noordenveld.